Zastropování inflace, už jste na to také narazili?

Od nového roku narážíme v mnoha případech na požadavek nájemců na zastropování inflační doložky (jde o ujednání v nájemní smlouvě, které umožňuje zvyšovat nájemné v souladu s mírou inflace). A po minulých letech se není čemu divit. Reálná situace na kancelářském trhu byla v Brně taková, že nájemci, kterým se to už dříve nepodařilo, se mohli od začátku roku 2023 setkat se značným zvýšením nájemného také u kancelářských a obchodních prostor.

Růst inflace

Většině se ale v případech velkých kanceláří podařilo domluvit na kompromisu. A to 50 % pro loňský rok a plná inflace v roce 2024. U menších kanceláří byla situace jiná. Nadpoloviční většina pronajímatelů uplatnila inflaci v plné výši. Nájemné placené v českých korunách se zdražilo zhruba o 11 %, zatímco nájemné placené v eurech bylo navýšeno přibližně o 5-6 %, což je důsledek nižší inflace v eurozóně.


Určitá část nájemních smluv inflační doložku neobsahuje, pokud tomu tak je, záleží zvýšení nájemného pouze na domluvě obou stran. Většina smluv však tuto doložku má. Ovšem samotná existence inflační doložky ve smlouvě ještě neznamená, že je platná. Musí obsahovat datum nebo specifikaci, kdy bude docházet ke zvýšení nájmu, dále na skutečnosti, jakým způsobem dochází k navýšení – automaticky nebo na výzvu pronajímatele, potom rovněž na konkrétním ukazateli výše inflace, indexu spotřebitelských cen a podobně.


Požadavky na zastropování inflační doložky u kancelářských a obchodních prostor jsou v současné době v rozmezí 5 až 6 procent. Nájemníci kanceláří chtějí inflační doložku nyní zastropovat (majitelé prostorů jí dávají do smlouvy, aby mohli každý rok nájem navyšovat o míru inflace). Vzhledem k posledním dvěma letům jde přitom o výrazné navýšení, což se následně projevuje i do nákladů nájemníků. Proto je důležité dát rozumnou míru inflační doložky také do smlouvy. Pokud si nevíte rady, obraťte se na nás a my vám rádi poradíme!

autor článku: Mgr. Jan DufekKomerce