• Úvod
 • Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Opravdu zájemce o pronájem kanceláře neplatí provizi?Honza1 (Velké)

 • Ano. Budoucí nájemce skutečně neplatí žádnou provizi a služba našeho specializovaného konzultanta pro pronájem kanceláří je pro něj zdarma.

Kdo je specializovaný konzultant pro pronájem kanceláří?

 • Je to zkušený odborník, který se dlouhodobě věnuje pronájmu kanceláří a osobně s vámi bude řešit každý krok, vedoucí k získání vaší vysněné kanceláře.

Co vše zahrnuje služba portálu a co vše pro mě konzultant udělá?

 • Konzultant s vámi vyhledá, zhodnotí a najde nejvhodnější kancelářské prostory. Realizuje s vámi prohlídky, zprostředkuje jednání s majitelem a připraví smluvní dokumentaci. Následně je vám schopen s ověřenou společností zprostředkovat návrh interiérového designu, stěhování firmy či zařízení nábytkem. To vše zdarma.

Kdo chystá a platí nájemní smlouvu?

 • Nájemní smlouvu chystá či případné návrhy reviduje nestranný advokát, smluvně vázaný vůči portálu donajmu.cz. Jeho služby jsou pro budoucího nájemce zdarma.

Co je to neveřejná nabídka?

 • Existují situace, kdy je zřejmé, že se v blízké době uvolní v určitých objektech kancelářské prostory, nicméně tyto informace nemohou být zveřejněny. Těmito důvody může být například nespolehlivý nájemce, kterému teprve bude ukončena smlouva. Naše společnost disponuje kontakty na majitele kancelářských objektů, kteří se na nás obrací s diskrétní žádostí o předjednání nových nájemců.

Co když si nevyberu z aktuálně volných?

 • Náš specializovaný konzultant bude dennodenně sledovat aktuální nabídku na trhu za vás a bude vás o všech nových vhodných prostorách informovat. Vy ušetříte čas a v klidu se můžete věnovat své práci.

Proč se poskytují nájemní prázdniny?

 • Aby pronajímatel nalákal nájemce. Je to pobídka, kterou poskytují někteří pronajímatelé jako formu slevy z nájmu. Pro výpočet efektivního nájmu je třeba, aby nájemní prázdniny byly odečteny od celkového nájmu po dobu trvání smluvního vztahu.

Proč jsou nájemní smlouvy uzavírání na pět a více let?

 • Hlavním důvodem je požadavek financující banky. Banka, která poskytla úvěr na výstavbu kancelářského objektu, chce mít po dobu splácení úvěru jistotu, že má majitel nemovitosti tuto dobu pokrytou nájemními smlouvami.
 • Dalším důvodem je jistota nájemce, který investoval do stavebních úprav. Nájemce požaduje určitou dobu trvání nájmu, aby investice měla požadovanou návratnost.

Kdy se využívá bankovní garance a co to je?

 • Bankovní garance (záruka) v některých případech nahrazuje kauci, kterou požadují pronajímatelé při uzavírání nájemních smluv. Je využívána v případě vysokých částek kaucí, které by jinak dlouhodobě výrazně ovlivnily cash flow nájemce.

Co zahrnuje pojem „služby“?

 • Zahrnuje provozní náklady chodu budovy, tzn. recepce, ostraha, úklid společných prostor, revize, provoz výtahu, správa budovy, osvětlení společných prostor apod.

Jak se vypočítávají náklady na vytápění při využívání centrálního zdroje?

 • Zpravidla jedenkrát ročně obdrží nájemce vyúčtování, kde jsou rozpočítány náklady a to dle pronajaté plochy v m2.  Výše měsíčních záloh je pak dána odhadem, který je stanoven na základě skutečností z minulých let.

Jaký je rozdíl mezi nájemní smlouvou na dobu určitou a neurčitou?

 • Ve smlouvě na dobu určitou je pevným datem stanoven počátek i konec nájemního vztahu. Jakmile tato doba uplyne, mohou se smluvní strany dohodnout na obnovení smlouvy, nicméně nikdo ze zúčastněných nemá na takové prodloužení nárok. Prodloužení nájemní smlouvy je v takovém případě možné pouze oboustrannou dohodou.
 • Smlouva na dobu neurčitou uvádí pouze počátek smluvního vztahu a lhůtu, za jakou bude smlouva ukončena ode dne oznámení této skutečnosti protistraně. Tzn. při výpovědní lhůtě šest měsíců jsou smluvní strany povinny dodržet práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy ještě půl roku od chvíle, kdy jedna ze stran oznámila úmysl smluvní vztah ukončit.

Co je výpovědní lhůta?

 • Doba po kterou jsou smluvní strany povinny plnit své závazky vůči protistraně od okamžiku, kdy jedna ze stran oznámila svůj úmysl nájemní smlouvu ukončit.

Jaký je rozdíl mezi vybavenými a nevybavenými kancelářemi?

 • Kanceláře mohou být zcela prázdné, částečně zařízené, či úplně zařízené. Což může zahrnovat kancelářský nábytek, skříně, žaluzie atd. Z tohoto důvodu je třeba, aby se budoucí nájemce zajímal o úroveň vybavených kanceláří.

Proč se platí kauce a v jaké výši?

 • Výše kauce je individuální a pohybuje se ve výši jednoho až šesti měsíčních nájmů s připočtením služeb a DPH. Touto kaucí pronajímatel objektu kryje riziko platební morálky nájemce a případné škody na majetku. Kauci lze také nahradit bankovní garancí, viz Kdy se využívá bankovní garance a co to je?

Vyhledáte mi kancelář na míru?

 • Ano. Náš specializovaný konzultant s vámi probere veškeré aspekty vašeho podnikání jako počet zaměstnanců, dopravní dostupnost, lokalita a další a na základě těchto informací vám vybere a připraví k prohlídce vhodné prostory. Vy pak nemusíte dělat vůbec nic. Více v sekci vyhledání kanceláře na míru.