• Úvod
  • Blog
  • Novinky a trendy
  • Co způsobila inflační doložka? Z očekávané inflační bouře byl nakonec jen jarní déšť

Co způsobila inflační doložka? Z očekávané inflační bouře byl nakonec jen jarní déšť

Inflace i přes očekávání České národní banky spíše stagnuje, než klesá. Současná inflace 16,7 % byla dříve jen těžko představitelná, proto většina pronajímatelů nebo nájemců v dlouhodobých smlouvách nevěnovala pozornost takzvané inflační doložce. Nyní ale naopak hraje významnou roli. Zatímco dřív ovlivňoval ceny samotný kancelářský trh a poptávka, dnes je výrazným ovlivňujícím faktorem právě nečekaně vysoká inflace.

 

Co je to inflační doložka v nájemní smlouvě?

Inflační doložka chrání pronajímatele před poklesem příjmů z nájemného způsobeným vysokou inflací. Prakticky umožňuje podle předem dohodnutých pravidel každoročně zvedat nájemné (pokud to ve smlouvě není explicitně zmíněno jinak). Pronajímatel má právo nájemci zvýšit nájemné v závislosti na vývoji inflace. Při inflaci okolo 2 % nehrála inflační doložka prakticky žádnou roli, dnes se ale ukazuje jako velmi důležitá.

Inflační doložka stanovuje, jakým způsobem bude nájemné upraveno. Hodnota nájemného tak drží krok s vývojem inflace a nájemné zůstává spravedlivé pro obě strany – nájemce i pronajímatele.

inflace-penize

 

Navýšení provozních nákladů a nájmu

Reálná situace na kancelářském trhu je v Brně taková, že nájemci, kterým se už dříve nepodařilo prosadit inflační strop, se mohou od začátku roku 2023 setkat se značným zvýšením nájemného. Většině se ale v případě velkých kanceláří podařilo domluvit na kompromisu 50 % pro letošní rok a plná inflace v roce 2024. U menších kanceláří byla situace jiná, nadpoloviční většina pronajímatelů uplatnila inflaci v plné výši.

Nájemné placené v českých korunách zdražilo zhruba o 16 %, zatímco nájemné placené v eurech pouze o 8 %, to je důsledek nižší inflace v eurozóně. Navíc navýšení různých provozních výdajů se dostalo až do té situace, kdy provozní položka ceny nájmu činila i 50 % nominálního nájemného.

Určitá část nájemních smluv inflační doložku neobsahuje, pokud tomu tak je, je zvýšení nájemného pouze na domluvě obou stran. Většina smluv však tuto doložku má. Ovšem pozor, samotná existence inflační doložky ve smlouvě ještě neznamená, že je doložka platná.

w710h543-kc3ca-1edb4-spielberk-office-centre-ctp-srpen-24-5781d9fce8

 

Co vše musí inflační doložka obsahovat, aby byla platná?

Ne všechny inflační doložky v nájemních smlouvách jsou automaticky platné. Ukazuje se, že naopak velká část z nich je neplatná, protože neobsahují všechny náležitosti a nespecifikují přesně ukazatel inflace. Co všechno musí platná inflační doložka obsahovat?

  • datum nebo specifikaci, kdy bude docházet ke zvýšení nájmu
  • způsob, jakým dochází k navýšení – automaticky nebo na výzvu pronajímatele
  • konkrétní ukazatel výše inflace (index spotřebitelských cen apod.)

Nejčastějším problémem inflačních doložek je právě to, že přesně nespecifikují, jaký ukazatel bude použit. Například formulace, že „nájem bude navýšen podle inflace vyhlášené ČNB“ může být neplatná.

 

Jakým způsobem může dojít ke zvýšení nájemného?

Ke zvýšení nájemného o inflaci (nebo o část inflace) může prakticky docházet 2 způsoby. Právě to, jakým způsobem k navýšení dojde, by mělo být stejně tak uvedeno ve smlouvě. Může to být automaticky, nebo až na výzvu pronajímatele – tedy dokud se pronajímatel neozve, nemusíte zvýšení nájemného vůbec řešit.

 

Povedou inflační doložky k plošnému zvýšení nájmu?

Zůstává otázkou, jak se současná a budoucí inflace promítne do výše nájmů v budoucnu. Vývoj inflace by měl být podle ČNB takový, že během roku 2023 by se měla průměrně držet okolo 11 %. Ovšem v roce 2024 už by to měly být opět jen 2 %. Můžeme však už teď očekávat, že v následujících 1–2 letech může inflace vést k plošnému zvýšení nájmů. Například u nově postavených projektů by to mohlo být navýšení o více než 10 %.

 

autor článku: Mgr. Jan DufekKomerce