• Úvod
  • Blog
  • Rady a tipy
  • Pronajímáte své kanceláře za maximální tržní nájemné? Až 60% majitelů nemá pronajaté kanceláře za nejvyšší tržní cenu

Pronajímáte své kanceláře za maximální tržní nájemné? Až 60% majitelů nemá pronajaté kanceláře za nejvyšší tržní cenu

Majitelé kanceláří střední a vyšší střední třídy často nedosahují maximální reálné výše nájemného. V praxi se setkáváme s mnoha důvody, proč tomu tak je. Níže jsou uvedeny některé z nich.

rs donajmu nejvyssi ceny

Obava ze ztráty nájemce

Mnoho majitelů nezvyšuje nájemné, protože se obávají, že by současní nájemci mohli odejít a nebylo by snadné najít nové, stejně kvalitní nájemce. Tato obava může být pochopitelná, ale často vede k podhodnocení nájemného pronajímaných prostor.

Nedostatečná znalost trhu

Nedostatečná znalost trhu a aktuální poptávky po kancelářských prostorech může vést k podcenění výše nájemného. Bez přesných informací je obtížné stanovit nájemné, které odpovídá skutečné hodnotě prostor.

Podinvestování kanceláří

Mnozí majitelé neinvestují dostatečně do údržby a modernizace svých kancelářských prostor. Přitom stačí menší investice do zvýšení standardu prostor, které mohou výrazně zvýšit atraktivitu a umožnit zvýšení nájemného.

Nezohledněná inflace

Inflace často není plně zohledněna v nájemních vztazích a nájemné nebylo adekvátně zvýšeno v nabídkách. To vede k tomu, že maximální reálné hodnoty nájemného nejsou dosaženy.

Nedoceněné parkování

Parkování je často nedoceněné, ať už je ho nedostatek, nebo je nabízeno pod reálnou cenou. Správné ocenění a optimalizace parkovacích míst může přinést dodatečné příjmy a zvýšit atraktivitu kancelářských prostor.

Jak pomáháme dosáhnout maximálního nájemného

Analýza trhu

Provádíme detailní analýzu trhu, abychom zjistili aktuální tržní nájemné a identifikovali trendy v poptávce po kancelářských prostorech. Díky těmto informacím můžeme majitelům pomoci nastavit konkurenceschopné a maximální reálné nájemné.

Flexibilita ve vyjednávání

Pomáháme majitelům být flexibilní ve vyjednávání smluvních podmínek s novými nájemci, což může zahrnovat postupné zvyšování nájemného. To pomáhá přizpůsobit nájemné aktuálním tržním podmínkám.

Moderní technologie a marketingové strategie

Využíváme moderní technologie a marketingové strategie, abychom vaše kanceláře co nejvíce zviditelnili a přivedli kvalitní nájemce.

Optimalizace parkování

Pomáháme majitelům správně nacenit a optimalizovat parkování, což zvyšuje celkovou atraktivitu kancelářských prostor a přináší dodatečné příjmy.

Úspěšné uzavírání smluv

Při usazování nových klientů do kancelářských center a vyjednávání nových podmínek uzavíráme kontrakty s cenami v průměru o 15% vyššími než u stávajících nájemců.

Pomáháme vám dosáhnout maximální tržní ceny nájemného a zvýšit celkovou hodnotu vašich nemovitostí. Neváhejte využít naše odborné služby, abyste mohli plně využít potenciál svých kancelářských prostor.

autor článku: Mgr. Jan DufekKomerce