Financování moderních kanceláří

V posledních letech se významně mění trendy moderních kanceláří. Velký zájem je o energeticky úsporné kanceláře, jež válcují běžné kanceláře svým ekologickým chlazením a vytápěním, přirozeným osvětlením a skvělou akustikou. Nedílnou součástí moderních kanceláří je také jejich připravenost pro digitalizaci práce reagující na zcela nové potřeby nájemců kancelářských prostor ale i na možnost vzdálené správy kanceláří.

Témata úspory energií a digitalizace jsou stěžejními tématy strategie Evropské unie a podnikatelské subjekty tak mohou na realizaci těchto investic získat podporu formou dotace. Již nyní se rozbíhají první výzvy pro předkládání žádostí. Jaké jsou tedy konkrétní možnosti?

Výzva na podporu investic do fotovoltaických elektráren a akumulace elektrické energie

man-worker-firld-by-solar-panels malé

Velice aktuální je výzva na podporu investic do fotovoltaických elektráren a akumulace elektrické energie, do které bude možné předkládat žádosti o podporu již od 22.3.2022 (do 30.6.2022). Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je garantem této výzvy, hodlá rozdělit 2 mld. Kč z prostředků Národního plánu obnovy na investice do fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp na budovách podnikatelských subjektů. Součástí investice může být i systém akumulace vyrobené elektrické energie. Úspěšní žadatelé mohou získat dotaci až 35 % z nákladů na vybudování fotovoltaické elektrárny a až 50 % z nákladů na systém akumulace. Podmínky získání dotace navíc nikdy nebyly snazší – kromě smlouvy o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení není k žádosti o dotaci potřeba žádný jiný časově náročný dokument. Poprvé v historii dotací na fotovoltaiky rovněž odpadá povinnost realizace výběrového řízení na dodavatele.

Výzva na podporu digitalizace podniků do 3 000 zaměstnanců

corporate-management-strategy-solution-branding-concept malé

Ve druhém čtvrtletí roku 2022 je potom plánována další výzva z Národního plánu obnovy, tentokráte zaměřená na podporu digitalizace podniků do 3.000 zaměstnanců. Podporu bude možné získat zejména na výdaje související s digitalizací, automatizací a robotizací firemních procesů (např. ERP systém, MIS systém, CAD/CAM SW, BIM a CDE systémy, chytré senzory, servery, tablety, stacionární a přenosné počítače, brýle pro rozšířenou realitu, tiskárny, skenery, SW nástroje pro programátory, dohledové systémy, robotické autonomní stroje pro přepravu zboží, logistické robotické manipulátory, roboty pro úklid, technologie RFID, čtečky QR kódů, vybudování firemní WiFi sítě, webkamery), ale rovněž na  výdaje související se získáním mezinárodního certifikátu v oboru ICT, výdaje za SW, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či SW As Service) a na bázi časově omezeného předplatného (např. Adobe Photoshop, Office 365, AutoCAD) a externí služby poradců, expertů či znalců, studie a bezpečnostní audity. Dotace bude dle velikosti podniku a regionu poskytována ve výši 20–60 % z výše uvedených výdajů. Maximálně lze získat až 20 mil. Kč. K žádosti je nutné doložit cenové nabídky.

Komplexní snižování energetické náročnosti

 

Na komplexní snižování energetické náročnosti je potom plánována dotační výzva z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost v rámci programu Úspory energie. Tato výzva bude pravděpodobně vyhlášena ve třetím čtvrtletí roku 2022. Podpora bude určena na široké spektrum investic, jako jsou tepelné izolace obvodového pláště budovy včetně využití izolačních otvorových výplní, instalace vnějších stínících prvků, modernizace rozvodů energií, zavedení řízené vzduchotechniky ideálně s rekuperací odpadního tepla nebo využití chytrých systémů řízení osvětlení. Míra podpory se bude pohybovat od 30 % pro velké podniky až po 50 % pro podniky malé (do 50 zaměstnanců).

Pokud Vás tedy trápí aktuální situace s cenou energií a chcete udělat krok vpřed k energetické nezávislosti, optimalizovat své energetické hospodářství a posunout své prostory v oblasti digitalizace, neváhejte a využijte chystané dotační podpory. 

autor článku: 

Mgr. Ing. Milan SEDLÁČEK, Ph.D. / Renards, a.s.