Kancelářský trh v Brně v roce 2023: Přehled a perspektivy

V roce 2023 se kancelářský trh v Brně dynamicky rozvíjel, což se projevilo jak v množství nově dodaných ploch, tak v celkové struktuře nabídky. V první polovině roku bylo na trh uvedeno 24 600 m² nových kancelářských ploch, což zvýšilo celkovou nabídku a ovlivnilo tržní dynamiku. Přes tuto expanzi zůstalo nejvyšší dosažitelné nájemné stabilní na úrovni 16,00 – 16,50 eur za m² za měsíc, což odráží stabilní poptávku po kvalitních kancelářských prostorách.

Celková výměra a struktura nabídky

Ke začátku prvního pololetí roku 2023 činila celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně 691 600 m². Z toho budovy třídy A, které představují nejvyšší standard nabízených kanceláří, tvořily 73 % celkové plochy. Zbylých 27 % pak připadalo na kanceláře třídy B. Tato struktura ukazuje na převahu kvalitnějších a modernějších prostor, které jsou v Brně vyhledávané.

Neobsazenost a nové projekty

V roce 2023 byla zaznamenána neobsazenost A-čkových kancelářských prostor ve výši 14,6 %. Tento nárůst neobsazenosti lze částečně připsat dokončení nových kancelářských projektů, jako jsou Cerit Science Park II a Šumavská Tower, které přinesly na trh dalších 24 600 m² ploch. Přestože tyto projekty přispěly k rozšíření nabídky kvalitních kancelářských prostor, zvýšení počtu dostupných A kanceláří vedlo k mírnému poklesu předpronajatosti, což mělo za následek vyšší míru neobsazenosti.

Budoucí vývoj

S dokončením dalších projektů, jako jsou A4 Ponávka, Titanium X a Vlněna Office Park, které jsou aktuálně ve výstavbě s celkovou plochou 53 500 m², se očekává, že se celková nabídka kancelářských ploch v Brně nadále rozroste. Pro rok 2024 je již naplánováno dokončení přibližně 19 800 m² nových kancelářských prostor. Tento přísun nových ploch může vést k dalšímu zvýšení míry neobsazenosti, avšak zároveň poskytuje potenciálním nájemcům širší výběr moderních a flexibilních pracovních prostředí.

Přehled nabídky kanceláří v Brně

Aktuální nabídka kancelářských prostor v Brně zahrnuje širokou paletu možností, od prestižních A-čkových kanceláří až po cenově dostupnější varianty třídy B. S rostoucí poptávkou po flexibilních a moderně vybavených kancelářích pokračují developeři ve vývoji
nových projektů, které reagují na aktuální trendy a potřeby firem.

Cerit Science Park II, Šumavská (13 000 m2) – nadstavba již existující budovy Centrum
Šumavská

710x543c-kfcea-b9b31-cerit-science-park-ii-img-e8443-f5d6d9fce8-253879903

Šumavská tower (11 600 m2)

710x543c-k1b86-dc327-sumavska-tower-a99559ed-6aaf-4a2b-90ad-241f94c15b41-w1920-17cfd9fce8-3588671670

Titanium X (10 900 m2)

710x543c-k9d12-3529d-skylight-x-skylight-x-zadni-pohled-2f21d9fce8-3669316325

Vlněna Office Park, K (6 900 m2)

vlněna

Kancelářský trh v Brně se tedy i v roce 2023 vyvíjel směrem k posílení pozice města jako atraktivní lokality pro podnikání. Přestože míra neobsazenosti vzrostla, stabilní nájemné a pokračující rozvoj nových projektů naznačují, že zájem o kvalitní kancelářské prostory zůstává vysoký.

autor článku: Mgr. Jan DufekKomerce