Podnájem očima právníka

Covid-19 ovlivnil mimo jiné i trh kancelářských prostor. I po odeznění pandemie zůstává velké množství zaměstnanců na home office. Zaměstnavatelům tak zejí kanceláře prázdnotou a musí na tuto situaci reagovat – přibývá coworkingových center či flexibilních kanceláří a firmy se mnohdy spokojí i s menšími prostorami. V návaznosti na tuto situaci může být řešením dát část pronajatých prostor do podnájmu.

kancelář 1

Zatímco nájemní vztah je vztah mezi skutečným vlastníkem dané nemovitosti (pronajímatelem) na straně jedné a nájemcem na straně druhé, podnájemní vztah je pak vztah mezi tímto nájemcem a další osobou – podnájemcem.

Seznamte se s podmínkami nájmu

Zásadní je charakter podnájemního vztahu jako vztahu závislého na trvání nájemního vztahu. V případě, že skončí nájemní vztah, skončí rovněž podnájem. Pro podnájemce je tak stěžejní být seznámen s podmínkami nájmu – tedy zejména dobou trvání nájemní vztahu, délkou výpovědní doby a výpovědními důvody.  

Na souhlasu vlastníka záleží

Nezbytný je rovněž souhlas vlastníka – pronajímatele s podnájmem nebytových prostor. Tento souhlas může být udělen v nájemní smlouvě nebo na samostatné listině. Pokud by nebyl udělen souhlas s podnájmem, mohla by tato skutečnost znamenat výpovědní důvod pro skončení nájmu.

V případě, že si podnájemce dostatečně prověří všechny pro něj podstatné skutečnosti pro uzavření podnájemního vztahu, může podnájem kanceláří představovat dobré řešení pro současnou situaci na trhu kancelářských prostor.

autor článku: Mgr. Jan DufekKomerce